De praktijk is gevestigd in Rotterdam Ommoord, dwerggras 30. 5 minuten lopen vanaf metrohalte Graskruid en 15 minuten lopen vanaf trein/metro Alexandrium.

Gratis parkeren rondom het gebouw. Tegenover de supermarkt Dirk.

We kunnen ook online gesprekken hebben via Whereby of Zoom, beeldbellen.

Tevens is er een mogelijkheid om buiten de gesprekken wandelend te voeren. Ik werk in drie gebieden in Rotterdam: Bergse Bos, Kralingse Bos of Zuiderpark.

Stuur me een mail en ik neem binnen een week contact met je op. Controleer even je spambox als je geen reactie van me krijgt.

claudia@praktijkdekleinetuin.nl

Een gemiddeld traject is rond de 3 maanden.

Tarief

Individueel consult €85,- per sessie (60 minuten), inclusief BTW

Zakelijk tarief is exclusief BTW

Vergoeding

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de ziektekostenverzekering
Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt psychosociale hulpverlening soms (deels) vergoed vanuit een aanvullend pakket. Of de consulten worden vergoed kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Coaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar!

Via de Arbodienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

De kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Afzeggen bij verhindering

Indien je een afspraak wilt afzeggen of wijzigen, dan kan dit tot 24 uur van te voren zonder dat het in rekening wordt gebracht. Wordt de afspraak later afgezegd of verschijnt iemand niet op de afspraak, dan is de praktijk genoodzaakt de afspraak alsnog in rekening te brengen.

Betalingsvoorwaarden

De gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 2 weken na de datum van de factuur te zijn betaald.